PRISER OG MEDLEMSKABER

Tilmelding foregår kun i receptionen, senest ti minutter før lukketid

Åbningstider

Oprettelse af medlemskab skal ske senest 15 minutter før receptionen lukker

Centeret

Mandag - Søndag

05:00 - 00:00

Receptionen

Mandag - Torsdag

10:15 - 16:30

Fredag

10:15 - 14:00

OBS. Der kan være afvigelser i åbningstiderne ved ferier og helligdage

Oprettelsesgebyr 99 kr.

STUDERENDE
kr.119 /måned
ANSATTE
kr.149 /måned

Medlemsbetingelser

Læs her, hvad du får ud af dit medlemskab, og hvilke betingelser du skriver under på.

Generelt
Et medlemskab i SDU Fitness giver medlemmet ubegrænset adgang til centeret i åbningstiden. Dette gælder medmindre der er tale om specielle medlemskaber, der kun giver adgang i et vis tidsrum. Medlemskabet er personligt, kan ikke benyttes af andre, og kan ikke overdrages til andre personer.

Ved tilmelding godtager medlemmet, at vi til identifikation, opbevarer et foto sammen med medlemmets personlige oplysninger til identifikation. Såfremt der er ændringer til de personlige oplysninger, skal medlemmet omgående give besked i centerets reception, eller ændre dette via hjemmesiden. Det er til hver en tid medlemmets ansvar, at SDU Fitness har de korrekte personlige oplysninger. De personlige data videregives ikke til tredjemand, og opbevares i henhold til persondataloven.

Følgende kan optages som medlem af SDU Fitness:

  • Alle studerende, der er uddannelsesmæssigt tilknyttet SDU via en aktiv indskrivning
  • Alle fastansatte medarbejdere ved SDU
  • Alle fastansatte medarbejdere ved Odense Universitetshospital
  • Ovennævnte medlemmer, der er på orlov, er berettiget til at kunne træne i SDU Fitness Træning i centeret er på eget ansvar.

Studiekort / Medarbejder ID (herefter benævnt medlemskortet)
Medlemskortet bruges til at få adgang til SDU Fitness. Såfremt hoveddøren er låst, føres kortet igennem kortlæseren til venstre for døren.

Inden medlemmet bevæger sig ind på træningsarealer eller omklædningsrum, skal medlemskortet eller medlemmets telefonnummer bruges til registrering af fremmøde i kundecomputeren.

Såfremt medlemmet mister eller beskadiger sit medlemskort, kan et nyt udstedes via Studenterservice eller Teknisk Service. Efter ethvert kortskifte, skal medlemmet forbi receptionen i SDU Fitness, for at få det nye kort aktiveret i systemet.

Der pålægges 500.- DKK i gebyr ved misbrug af personligt medlemskort jf. ordensreglementet: www.sdufitness.dk/ordensregler

Såfremt tilknytningsforhold til SDU eller Odense Universitetshospital ændres, vil dette kunne have konsekvenser for adgang i yderdørene på campus. Dette påvirker dog ikke adgangen i SDU Fitness’ hoveddør.

 

Køb og betaling af abonnementsaftaler
Ved køb af abonnementsaftaler - f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at SDU Fitness er berettiget til løbende at foretage opkrævninger via betalingsservice eller girokort.

Ved oprettelse af et betalingsservicemedlemskab, skal medlemmet betale frem til næste mulige trækning samt tilmelde betalingen til Nets. Den månedlige ydelse vil efterfølgende blive trukket automatisk på medlemmets bankkonto hver måned, såfremt betalingsserviceaftale er oprettet korrekt.

Ved opkrævning, opkræves et gebyr på 7.- DKK pr trækning. Betalingsservicemedlemskaber kræver gyldig betalingsserviceaftale. Såfremt betalingsserviceaftalen ikke er oprettet korrekt, eller den afmeldes før medlemskabet ophører, forbeholder SDU Fitness sig retten til at opkræve yderligere gebyr på kr. 10.- DKK ved fakturering via girokort.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende, indtil de opsiges af SDU Fitness eller medlemmet. Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, og skal ske ved personlig henvendelse i receptionens åbningstider eller via hjemmesidens kontaktformular. Afmelding af betalingsserviceaftalen eller endt tilknytning til SDU eller Odense Universitetshospital er ikke at sidestille med en opsigelse. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal medlemmet kunne bevise, at opsigelsen er sket korrekt.

 

Den månedlige medlemspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan af SDU Fitness ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er anført i medlemmets personlige oplysninger.

Et medlemskab kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved oprettelse af medlemskabet.

Ved oprettelse af kontantmedlemskab, sker betaling for hele perioden det er gældende, ved indgåelsen af medlemskabet. Medlemskabet ophører automatisk, når perioden udløber. Inden udløb kan medlemskabet til hver en tid forlænges ved ny betaling. Medlemskabet kan ikke opsiges før udløbsdato og medlemskabet kan ikke refunderes.

 

Manglende betaling
Ved manglende betaling forbeholder vi os retten til at blokere medlemskabet ved første rykker. Kortet vil først blive åbnet igen, når restancen er betalt. Ved anden rykker opsiges medlemskabet automatisk, hvorefter der skal ske genoprettelse med evt. tilhørende oprettelsesgebyr, såfremt man fortsat ønsker at gøre bruge af SDU Fitness’ faciliteter. Genoprettelse kan først ske når hele restancen er betalt.

Udsendelsen af rykkere og rykkergebyrer sker jf. alm. gældende regler herfor. For mere information se: www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/forbrugerguides/gaeld-rykkergebyrer-og-inkasso/

 

Pause
Som medlem i SDU Fitness med et betalingsservicemedlemskab, er det muligt at sætte sit medlemskab i bero i op til tre måneder af gangen mod et gebyr på 50.- DKK. Dette kan ske enten ved henvendelse i receptionen, eller via kontaktformularen på sdufitness.dk, hvor der angives navn, medlemsnummer og en start- og slutdato for pauseperioden.

Det er gratis at forlænge pauseperioden såfremt den stadig er aktiv, ikke har varet tre måneder, og forlængelsen ikke forårsager pauseperioden til at overskride tre måneder fra pauseperiodens start. Medlemskabet starter automatisk, når pauseperioden udløber. Kontantmedlemskaber kan ikke sættes i bero.

 

Tilmelding og afmelding af hold
Ved alle medlemskaber i SDU Fitness, er det muligt at booke sig på hold, medmindre andet er oplyst ved aftalens indgåelse. Det er muligt for medlemmet at til- og afmelde sig hold via kundecomputeren i centeret eller via medlemslogin på sdufitness.dk. Hvis man er forhindret i at møde til et hold, skal man afmelde sig senest to timer før holdstart. Fremmøde til et tilmeldt hold skal ske senest 5 min inden holdstart i kundecomputeren, ellers regnes det som udeblivelse. Såfremt medlemmet udebliver fra et tilmeldt hold, vil medlemmet blive pålagt et gebyr på 25.- DKK. Beløbet bliver automatisk trukket på den månedlige betalingsservice-opkrævning. Kontantmedlemskaber bliver fratrukket tre dage fra gyldighedsperioden. Information vedr. oprykning fra venteliste til aktivliste, sker pr. SMS.

 

Kundekonto
Medlemmer med en betalingsserviceaftale, har mulighed for at købe produkter i receptionen via deres kundekonto. Dette såfremt der er en gyldig betalingsserviceaftale tilknyttet medlemskabet.

Medlemmet kan købe for op til 250.- DKK/md. Købene vil blive trukket sammen med den næste mulige trækning igennem betalingsservice. Ved køb via kundekontoen vil medlemmet skulle kunne fremvise studie- eller medarbejderkort og oplyse enten telefonnummer eller medlemsnummer.

 

Brud på ordensreglementet eller medlemsbetingelserne
I tilfælde af brud på abonnementsaftalen eller ordensreglementet, f.eks. ved doping, udlån af medlemskort, lovbrud, mislighold samt anden grov eller uacceptabel handling, kan SDU Fitness til enhver tid afbryde et medlemskab med øjeblikkelig virkning.

Trusler og vold medfører, at medlemmet bliver bortvist og udelukket fra SDU Fitness, med efterfølgende politianmeldelse, samt anmeldelse til SDU. Ordensreglementet findes her: www.sdufitness.dk/ordensregler

 

Ændringer i medlemsbetingelserne
Ændringer vil normalt blive varslet minimum 1 måned før ændringen træder i kraft. Varsling sker via infoskærmene i SDU Fitness, på sdufitness.dk, via mail og via kundecomputeren ved indtjekning.

 

Kontakt og virksomhedsoplysninger
SDU Fitness fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

SDU Fitness Campusvej 55, indgang B 5230 Odense M
CVR-nr: 34930031